User Tools

Site Tools


pl:developingpld:builderscript

Skrypt builder

Skrypt jest dostarczany razem z pakietem rpm-build-tools, poza tym jest zapisywany dodatkowo w katalogu ~/rpm/packages - przy operacji przygotowania środowiska.

builder automatycznie kompletuje wszystkie pliki (włączając w to plik spec) potrzebne do zbudowania danego pakietu (jeżeli licencja na to pozwala, w innym wypadku musisz ręcznie ściągnąć konieczne pliki i zapisać je w ~/rpm/packages/foo). Kiedy wszystkie zależności są spełnione, builder uruchamia program rpmbuild, który inicjuje proces budowy. rpmbuild zaczyna od znalezienia ewentualnych niespełnionych zależności potrzebnych do zakończenia procesu. Jeżeli jakieś znajdzie, builder zakończy działanie wypisując listę wszystkich potrzebnych pakietów. Możesz użyć programu poldek aby je ściągnąć i zainstalować.

Użycie

Teraz możesz wykonać /usr/bin/builder, aby zobaczyć listę możliwych parametrów:

$ builder

Ogólna składnia wygląda tak:

$ builder [opcje] pakiet[.spec]

Rozszerzenie .spec jest opcjonalne, skrypt doda je w razie potrzeby.

Najczęściej używane opcje:

  • -bb aby zbudować tylko pakiet binarny (pomija tworzenie pakietu źródłowego RPM)
  • -bc aby posprzątać po udanym budowaniu pakietu (usuwa scieżkę, w której był budowany pakiet)
  • -g pobranie pakietu, bez budowania
  • -r GAŁĄŹ aby użyć źródeł z konkretnej gałęzi czy wersji danego pakietu (lista dostępnych odgałęzień widoczna jest na początku procesu budowania)
  • -U aby skompletować wszystkie źródła i uaktualnić ich hashe MD5 w pliku spec
  • -5 aby uaktualnić hashe MD5 używając lokalnych źródeł
  • –with OPCJA lub –without OPCJA aby zbudować pakiet z niestandardowymi opcjami (dostępne opcje są wypisane na początku procesu budowania). Listę dostępnych opcji uzyskujemy za pomocą argumentu –show-bconds
  • -R automatycznie instaluje pakiety, które są konieczne do budowania, zaleca się instalację rpm-getdeps dla lepszego rezultatu
  • –target ARCH pozwala budować pakiety dla innej architektury, niż architektura systemu.

Pełny zestaw opcji jest dostępny po uruchomieniu programu bez argumentów.

Przykłady

Typowe budowanie (binarnego) pakietu foo z HEAD CVS-u:

$ builder -bb foo

j.w. tyle, że z automatycznym zainstalowaniem koniecznych pakietów (z BuildRequires):

$ builder -bb -R foo

Aby wykonać pełną budowę pakietu, który aktualnie rozwijany jest w gałęzi DEVEL:

$ builder -bc -r DEVEL foo

Aby zaktualizować hashe MD5 w powyższym pliku spec:

$ builder -r DEVEL -U foo

Instalacja dla wybranej architektury:

$ builder --target i486 foo

Budowanie pakietu foo z ustawieniem opcji “something” i wyłączeniem “bar”:

$ builder --with something --without bar foo

Zbudowane pakiety

Gdy proces budowy zostanie zakończony, wszystkie binarne pliki RPM będą natychmiast dostępne w ~/rpm/RPMS, a pakiety RPM ze źródłami (jeżeli takowe miały powstać) zostaną zapisane ~/rpm/SRPMS. Pakiety zapisane w ~/rpm/RPMS są łatwo dostępne w poldku dzięki źródłu home:

$ poldek -n home

Uwagi

Wszystkie pakiety PLD są przygotowane do zbudowania w środowisku normalnego użytkownika (bez specjalnych przywilejów) i z powodu ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa nigdy nie powinieneś używać konta root do budowy tych pakietów. Miej na uwadze, że niewłaściwie działający skrypt ma pełne prawo do zapisu w twoim systemie plików i może coś uszkodzić. Jest to szczególnie istotne przy pracy z własnymi plikami spec, ponieważ niewielki błąd może cię kosztować godziny czy dni pracy.

pl/developingpld/builderscript.txt · Last modified: 2009-10-01 00:11 by qwiat

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS PLD Linux Driven by DokuWiki