User Tools

Site Tools


pl:developingpld:preparingworkingenvironment

Przygotowanie środowiska pracy

Potrzebne pakiety

Zanim zaczniesz, musisz zainstalować aktualne wersje poniższych pakietów:

  • git-core
  • rpm-build-macros
  • rpm-build-tools

Ostatni z nich zawiera skrypt builder. Pakiety, które mogą być potrzebne:

  • autoconf
  • automake
  • rpm-pythonprov - obsługa zależności dla aplikacji napisanych w Pythonie
  • rpm-perlprov - j.w. tyle że dla Perla

Konfiguracja początkowa

Aby stworzyć strukturę katalogów potrzebną w pracy, wykonaj:

builder --init-rpm-dir

builder stworzy w ~/rpm wszystkie potrzebne katalogi oraz pobierze potrzebne skrypty. To najważniejsze czynności potrzebne aby zacząć tworzyć pakiety na własny użytek.

pl/developingpld/preparingworkingenvironment.txt · Last modified: 2013-05-15 15:56 by draenog

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS PLD Linux Driven by DokuWiki