User Tools

Site Tools


pl:developingpld:adapterscript

Skrypt adaptujący

Obsługa

Zanim zaczniesz upewnij się, że twoje środowisko budowania jest przygotowane.

Jako skrypt znajduje się w podkatalogu rpm/SPECS twojego katalogu domowego, na początek zmień katalog na ten ze skryptem:

$ cd
$ cd rpm/SPECS

Możesz teraz wywołać ./adapter (pamiętaj o kropce i slashu) aby zobaczyć dostępne parametry:

$ ./adapter

podstawowa składnia wygląda następująco:

$ ./adapter [options] package.spec

adapter wyświetli wszystkie zmiany jakie sugeruje wykonać, akceptuj je lub nie (każde z osobna), aby przerwać wciśnij wielkie Q.

pl/developingpld/adapterscript.txt · Last modified: 2008-04-21 02:43 by qwiat