User Tools

Site Tools


pl:faq

This is an old revision of the document!


Często zadawane pytania

Wersja angielska

Ten dokument to tylko tłumaczenie angielskiej listy często zadawanych pytań. Wszelkie zmiany dotyczące dodawania nowych pozycji, usuwania nieaktualnych treści lub wprowadzania gruntownych poprawek, powinny być wprowadzane w angielskiej wersji FAQ.

Pytania ogólne

Co oznacza akronim "PLD"?

PLD jest rekursywnym akronimem (które to akronimy są dosyć popularne w światku Open Source) od PLD Linux Distribution. Kiedyś oznaczał on Polish(ed) Linux Distribution, ale zostało to zmienione dawno temu i używanie starego rozwinięcia obecnie jest niepoprawne.

Dlaczego istnieją dwa różne projekty PLD?

Aż do maja 2003, wszystkie krytyczne decyzje odnośnie rozwoju PLD były podejmowane przez (obecnie już byłego) lidera projektu, Tomasza Kłoczko. Wielu developerów nie zgadzało się z jego decyzjami i po wielokrotnych nieudanych próbach zmiany sytuacji, zdecydowali zaprzestać korzystania z tych części infrastruktury, nad którymi Tomasz sprawował bezpośrednią pieczę (w tym z najważniejszego elementu - repozytorium CVS). W ten sposób został pozbawiony możliwości wymuszania decyzji na innych. Tomaszowi zaproponowano pozycję dewelopera w nowych strukturach organizacyjnych (oczywiście bez posiadanej wcześniej władzy), jednak tę propozycję odrzucił i wraz z jednym z pozostałych deweloperów postanowił rozwijać swoją własną wersję PLD, dostępną pod oryginalną domeną (stary serwis można było znaleźć pod adresem http://www.pld.org.pl/).

Zagadnienia praktyczne

Jak sprawdzić, z jakimi opcjami był kompilowany pakiet X?

Należy wejść na http://buildlogs.pld-linux.org/, kliknąć w “Zaawansowane szukanie” i w polu “Nazwa pakietu” wpisać stosowną nazwę. Następnie zawęzić obszar poszukiwań do danej linii i architektury (np. /ac/i686) i, po kliknięciu w “Szukaj”, wybrać wiersz tabelki odpowiadający naszemu pakietowi (w tym przypadku będzie to /ac/i686/OK). Kliknąwszy w wybranym wierszu “tekst”, pojawi się raport budowania paczki, gdzie należy znaleźć pierwszą linię zaczynającą się od “./configure”, w której będą widoczne wszystkie opcje przekazane programowi podczas kompilacji.

Jak sprawdzić, z jakiego speca zbudowany został pakiet X?

Na początku należy sprawdzić, czy nie ma speca o dokladnie takiej samej nazwie, co dana paczka rpm. Jeśli nie ma, to z poniższej komendy będzie można bez trudu wywnioskować nazwę szukanego speca:

rpm -q --changelog paczka paczka2 | grep '$Log'
# gdy paczki są zainstalowane

rpm -q --changelog -p paczka.rpm paczka2.rpm | grep '$Log'
# gdy paczki są na dysku

Można też użyć bardziej wyrafinowanej komendy (analogicznie do poprzednich przykładów, dodanie po opcji “–changelog” przełącznika “-p” i wpisanie pełnych nazw plików, pozwala sprawdzać zawartość niezainstalowanych paczek):

rpm -q --changelog paczka paczka2 | awk '/^\$Log:/ {spec=$2;gsub(",v$","",spec);print spec}'

Jak sprawdzić, do którego pakietu należy dany plik?

Jeśli pakiet jest zainstalowany, należy uruchomić komendę rpm w taki sposób:

rpm -qf /ścieżka/do/pliku

Należy pamiętać, że, jeśli nie poda się pełnej ścieżki, rpm sprawdzi wszystkie zainstalowane pakiety w poszukiwaniu zawierającego dany plik, a jeśli go nie znajdzie, zwróci pakiet o nazwie identycznej z szukanym plikiem. Dlatego należy zawsze podawać albo pełną ścieżkę, albo ścieżkę względną, w odniesieniu do obecnego katalogu (tzn. “./jakiśplik”).

Jeśli chcesz przeszukać wszystkie pakiety dostępne w dystrybucji, włączając te, których nie masz zainstalowanych w systemie, należy użyć do tego celu poldka. Po wydaniu komendy poldek należy wpisać następujące polecenie:

poldek> search -f *nazwapliku

Dlaczego nie mogę się zalogować na konto roota przy pomocy su, sudo i ssh?

Nasza polityka bezpieczeństwa wymaga, aby użytkownik należał do grupy wheel, jeśli chce zwiększyć swoje uprawnienia za pomocą su i sudo. W ten sposób atakujący musi zgadnąć trzy parametry zamiast jednego (nazwa użykownika, hasło i hasło administratora zamiast samego hasła administratora).

Nie ma też możliwości zdalnego zalogowania się bezpośrednio na konto roota (z tych samych powodów). Dodatkowo root nie może zdalnie używać innych usług (ftp, imap, pop3, smtp) z powodu niedostatecznie silnego szyfrowania transmisji.

Jak sprawdzić opis pakietu w innym języku niż nasz lokalny ?

LANG="de_DE" rpm -q --qf %{description} paczka1 paczka2
# jeśli paczka1 paczka2 itd. są zainstalowane

LANG="de_DE" rpm -q --qf {description} -p paczka1.rpm paczka2.rpm
# jeśli paczka jest na dysku, ale niezainstalowana

Język może być oczywiście inny np. en_GB.

pl/faq.1146228642.txt.gz · Last modified: 2006-04-28 14:50 by shadzik