User Tools

Site Tools


pl:faq

This is an old revision of the document!


Często zadawane pytania

Wersja angielska

Ten dokument to tylko tłumaczenie angielskiej listy często zadawanych pytań. Wszelkie zmiany dotyczące dodawania nowych pozycji, usuwania nieaktualnych treści lub wprowadzania gruntownych poprawek, powinny być wprowadzane w angielskiej wersji FAQ.

Pytania ogólne

Co oznacza akronim "PLD"?

PLD jest rekursywnym akronimem (które to akronimy są dosyć popularne w światku Open Source) od PLD Linux Distribution. Kiedyś oznaczał on Polish(ed) Linux Distribution, ale zostało to zmienione dawno temu i używanie starego rozwinięcia obecnie jest niepoprawne.

Dlaczego istnieją dwa różne projekty PLD?

Aż do maja 2003, wszystkie krytyczne decyzje odnośnie rozwoju PLD były podejmowane przez (obecnie już byłego) lidera projektu, Tomasza Kłoczko. Wielu developerów nie zgadzało się z jego decyzjami i po wielokrotnych nieudanych próbach zmiany sytuacji, zdecydowali zaprzestać korzystania z tych części infrastruktury, nad którymi Tomasz sprawował bezpośrednią pieczę (w tym z najważniejszego elementu - repozytorium CVS). W ten sposób został pozbawiony możliwości wymuszania decyzji na innych. Tomaszowi zaproponowano pozycję dewelopera w nowych strukturach organizacyjnych (oczywiście bez posiadanej wcześniej władzy), jednak tę propozycję odrzucił i wraz z jednym z pozostałych deweloperów postanowił rozwijać swoją własną wersję PLD, dostępną pod oryginalną domeną (stary serwis można znaleźć pod adresem http://www.pld.org.pl/).

Zagadnienia praktyczne

Jak sprawdzić z jakimi opcjami był kompilowany pakiet X?

Jest kilka sposobów. Można wejść na http://buildlogs.pld-linux.org/ .Tam kliknąć w “Zaawansowane szukanie” i w polu “Nazwa pakietu” wpisać stosowną nazwę. Następnie można zawęzić obszar poszukiwań do danej linii i architektury (np. tylko do /ac/i686). Po kliknięciu w “Szukaj!” po pewnej chwilii pojawi się tabelka. Wybieramy wiersz odpowiadający naszemu pakietowi, przy którym stoi np. /ac/i686/OK. Po kliknięciu w “text” w wybranym wierszu pojawi się raport budowania paczki, w której to szukamy np. linii zaczynającej sie od “./configure”.

Jak sprawdzić z jakiego speca zbudowany został pakiet X?

Na poczatku nalezy sprawdzic, czy nie ma speca o dokladnie takiej samej nazwie co dana paczka rpm. Jesli nie ma, to z ponizszej komendy bedzie mozna bez trudu wywnioskowac:

rpm -q --changelog paczka paczka2 | grep '$Log'
# gdy paczki są zainstalowane

rpm -q --changelog --package paczka.rpm paczka2.rpm | grep '$Log'
# gdy paczki są na dysku

Można też użyć bardziej wyrafinowanej komendy (analogicznie także dla paczek znajdujących się na dysku):

rpm -q --changelog paczka paczka2 | awk '/^\$Log:/ {spec=$2;gsub(",v$","",spec);print spec}'
pl/faq.1106834112.txt.gz · Last modified: 2005-01-27 14:55 by hawk