User Tools

Site Tools


pl:faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:faq [2008-01-27 14:10]
arekm
pl:faq [2012-10-31 10:59] (current)
glen same as en page
Line 27: Line 27:
  
 ==== Jak sprawdzić, z jakiego speca zbudowany został pakiet X? ==== ==== Jak sprawdzić, z jakiego speca zbudowany został pakiet X? ====
-Na początku należy sprawdzić, czy nie ma speca o dokladnie takiej samej nazwie, co dana paczka rpm. Jeśli nie ma, to z poniższej komendy będzie można bez trudu wywnioskować nazwę szukanego speca: ​ 
- 
- 
- 
-<​file>​rpm -q --changelog paczka paczka2 | grep '​$Log'​ 
-# gdy paczki są zainstalowane 
- 
-rpm -q --changelog -p paczka.rpm paczka2.rpm | grep '​$Log'​ 
-# gdy paczki są na dysku 
-</​file>​ 
-Można też użyć bardziej wyrafinowanej komendy (analogicznie do poprzednich przykładów,​ dodanie po opcji "​--changelog"​ przełącznika "​-p"​ i wpisanie pełnych nazw plików, pozwala sprawdzać zawartość niezainstalowanych paczek): ​ 
- 
-<​file>​rpm -q --changelog paczka paczka2 | awk '/​^\$Log:/​ {spec=$2;​gsub(",​v$","",​spec);​print spec}' 
-</​file>​ 
  
 +Polecenie ''​rpm -qi pakiet''​ pokaże różne informacje na temat pakietu, w tym nazwę pliku pakietu źródłowego. Samą nazwę pakietu ​
 +źródłowego można wyświetlić za pomocą polecenia ''​%%rpm -q –queryformat '​%{sourcerpm}\n'​ pakiet%%''​. Podstawowa nazwa pakietu źródłowego (bez numerów wersji i rozszerzenia '​.src.rpm'​) będzie też nazwą repozytorium GIT i pliku .spec z którego pakiet został zbudowany.
  
 ==== Jak sprawdzić, do którego pakietu należy dany plik? ==== ==== Jak sprawdzić, do którego pakietu należy dany plik? ====
pl/faq.1201439413.txt.gz · Last modified: 2012-10-31 09:40 (external edit)