User Tools

Site Tools


pl:faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:faq [2005-01-27 14:55]
hawk
pl:faq [2012-10-31 10:59] (current)
glen same as en page
Line 18: Line 18:
  
  
-==== Dlaczego istnieją dwa różne projekty PLD? ==== +===== Zagadnienia praktyczne =====
-Aż do maja 2003, wszystkie krytyczne decyzje odnośnie rozwoju PLD były podejmowane przez (obecnie już byłego) lidera projektu, Tomasza Kłoczko. Wielu developerów nie zgadzało się z jego decyzjami i po wielokrotnych nieudanych próbach zmiany sytuacji, zdecydowali zaprzestać korzystania z tych części infrastruktury,​ nad którymi Tomasz sprawował bezpośrednią pieczę (w tym z najważniejszego elementu - repozytorium CVS). W ten sposób został pozbawiony możliwości wymuszania decyzji na innych. Tomaszowi zaproponowano pozycję dewelopera w nowych strukturach organizacyjnych (oczywiście bez posiadanej wcześniej władzy), jednak tę propozycję odrzucił i wraz z jednym z pozostałych deweloperów postanowił rozwijać swoją własną wersję PLD, dostępną pod oryginalną domeną (stary serwis można znaleźć pod adresem [[http://​www.pld.org.pl/​|http://​www.pld.org.pl/​]]). ​+
  
  
 +==== Jak sprawdzić, z jakimi opcjami był kompilowany pakiet X? ====
 +Należy wejść na [[http://​buildlogs.pld-linux.org/​|http://​buildlogs.pld-linux.org/​]],​ kliknąć w "​Zaawansowane szukanie"​ i w polu "Nazwa pakietu"​ wpisać stosowną nazwę. Następnie zawęzić obszar poszukiwań do danej linii i architektury (np. /ac/i686) i, po kliknięciu w "​Szukaj",​ wybrać wiersz tabelki odpowiadający naszemu pakietowi (w tym przypadku będzie to /​ac/​i686/​OK). Kliknąwszy w wybranym wierszu "​tekst",​ pojawi się raport budowania paczki, gdzie należy znaleźć pierwszą linię zaczynającą się od "​./​configure",​ w której będą widoczne wszystkie opcje przekazane programowi podczas kompilacji. ​
  
-===== Zagadnienia praktyczne ===== 
  
  
-==== Jak sprawdzić z jakimi opcjami był kompilowany ​pakiet X? ==== +==== Jak sprawdzićjakiego speca zbudowany został pakiet X? ====
-Jest kilka sposobów. Można wejść na [[http://​buildlogs.pld-linux.org/​|http://​buildlogs.pld-linux.org/​]] .Tam kliknąć w "​Zaawansowane szukanie"​ i w polu "Nazwa pakietu"​ wpisać stosowną nazwę. Następnie można zawęzić obszar poszukiwań do danej linii i architektury (np. tylko do /ac/i686). Po kliknięciu w "​Szukaj!"​ po pewnej chwilii pojawi się tabelka. Wybieramy wiersz odpowiadający naszemu pakietowi, przy którym stoi np. /​ac/​i686/​OK. Po kliknięciu w "​text"​ w wybranym wierszu pojawi się raport budowania paczki, w której to szukamy np. linii zaczynającej sie od "​./​configure"​. ​+
  
 +Polecenie ''​rpm -qi pakiet''​ pokaże różne informacje na temat pakietu, w tym nazwę pliku pakietu źródłowego. Samą nazwę pakietu ​
 +źródłowego można wyświetlić za pomocą polecenia ''​%%rpm -q –queryformat '​%{sourcerpm}\n'​ pakiet%%''​. Podstawowa nazwa pakietu źródłowego (bez numerów wersji i rozszerzenia '​.src.rpm'​) będzie też nazwą repozytorium GIT i pliku .spec z którego pakiet został zbudowany.
  
 +==== Jak sprawdzić, do którego pakietu należy dany plik? ====
 +Jeśli pakiet jest zainstalowany,​ należy uruchomić komendę ''​rpm''​ w taki sposób: ​
  
-==== Jak sprawdzić z jakiego speca zbudowany został pakiet X? ==== +<​file>​rpm -qf /​ścieżka/​do/​pliku 
-Na poczatku nalezy sprawdzicczy nie ma speca dokladnie takiej samej nazwie ​co dana paczka rpmJesli nie mato z ponizszej komendy bedzie mozna bez trudu wywnioskowac: ​+</​file>​ 
 +Należy pamiętać, że, jeśli nie poda się pełnej ścieżki''​rpm''​ sprawdzi wszystkie zainstalowane pakiety w poszukiwaniu zawierającego dany plik, a jeśli go nie znajdzie, zwróci pakiet ​o nazwie ​identycznej z szukanym plikiemDlatego należy zawsze podawać albo pełną ścieżkęalbo ścieżkę względną, w odniesieniu do obecnego katalogu (tzn. "​./​jakiśplik"​). ​
  
 +Jeśli chcesz przeszukać wszystkie pakiety dostępne w dystrybucji,​ włączając te, których nie masz zainstalowanych w systemie, należy użyć do tego celu ''​poldka''​. Po wydaniu komendy ''​poldek''​ należy wpisać następujące polecenie: ​
  
 +<​file>​poldek>​ search -f *nazwapliku
 +</​file>​
  
-<​file>​rpm -q --changelog paczka paczka2 | grep '​$Log'​ 
-# gdy paczki są zainstalowane 
  
-rpm -q --changelog --package paczka.rpm paczka2.rpm | grep '​$Log'​ +==== Dlaczego nie mogę się zalogować ​na konto roota przy pomocy su, sudo i ssh? ==== 
-# gdy paczki są na dysku +Nasza polityka bezpieczeństwa wymaga, aby ytkownik należał do grupy //wheel//, jeśli chce zwiększyć swoje uprawnienia za pomocą ''​su''​ i ''​sudo''​. W ten sposób atakujący musi zgadnąć trzy parametry zamiast jednego ​(nazwa użykownika, hasło i hasło administratora zamiast samego hasła administratora)
-</​file>​ +
-Można też yć bardziej wyrafinowanej komendy ​(analogicznie także dla paczek znajdujących się na dysku)+
  
-<​file>​rpm -q --changelog paczka paczka2 | awk '/​^\$Log:/ ​{spec=$2;gsub(",v$","",​spec);​print spec}'+Nie ma też możliwości zdalnego zalogowania się bezpośrednio na konto roota (z tych samych powodów). Dodatkowo root nie może zdalnie używać innych usług (ftp, imap, pop3, smtp) z powodu niedostatecznie silnego szyfrowania transmisji.  
 + 
 + 
 + 
 +==== Jak sprawdzić opis pakietu w innym języku niż nasz lokalny ? ==== 
 + 
 + 
 +<​file>​LANG="​de_DE" ​rpm -q --qf %{description} paczka1 paczka2 
 +# jeśli paczka1 paczka2 itd. są zainstalowane 
 + 
 +LANG="de_DE" ​rpm -q --qf %{description-p paczka1.rpm paczka2.rpm 
 +# jeśli paczka jest na dysku, ale niezainstalowana
 </​file>​ </​file>​
 +Język może być oczywiście inny np. en_GB. ​
 +
  
pl/faq.1106834112.txt.gz · Last modified: 2005-01-27 14:55 by hawk