User Tools

Site Tools


pl:faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:faq [2012-10-31 09:40]
jajcus [Jak sprawdzić, z jakiego speca zbudowany został pakiet X?] przestarzała i nieco głupia instrukcja zamieniona na coś bardziej aktualnego
pl:faq [2012-10-31 10:59] (current)
glen same as en page
Line 29: Line 29:
  
 Polecenie ''​rpm -qi pakiet''​ pokaże różne informacje na temat pakietu, w tym nazwę pliku pakietu źródłowego. Samą nazwę pakietu ​ Polecenie ''​rpm -qi pakiet''​ pokaże różne informacje na temat pakietu, w tym nazwę pliku pakietu źródłowego. Samą nazwę pakietu ​
-źródłowego można wyświetlić za pomocą polecenia ''​rpm -q –queryformat '​%{sourcerpm}\n'​ pakiet''​. Podstawowa nazwa pakietu źródłowego (bez numerów wersji i rozszerzenia '​.src.rpm'​) będzie też nazwą repozytorium GIT i pliku .spec z którego pakiet został zbudowany.+źródłowego można wyświetlić za pomocą polecenia ''​%%rpm -q –queryformat '​%{sourcerpm}\n'​ pakiet%%''​. Podstawowa nazwa pakietu źródłowego (bez numerów wersji i rozszerzenia '​.src.rpm'​) będzie też nazwą repozytorium GIT i pliku .spec z którego pakiet został zbudowany.
  
 ==== Jak sprawdzić, do którego pakietu należy dany plik? ==== ==== Jak sprawdzić, do którego pakietu należy dany plik? ====
pl/faq.1351672831.txt.gz · Last modified: 2012-10-31 09:40 by jajcus