User Tools

Site Tools


pl:faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:faq [2005-07-22 19:32]
OMAN
pl:faq [2012-10-31 10:59] (current)
glen same as en page
Line 15: Line 15:
 ==== Co oznacza akronim "​PLD"?​ ==== ==== Co oznacza akronim "​PLD"?​ ====
 PLD jest rekursywnym akronimem (które to akronimy są dosyć popularne w światku Open Source) od PLD Linux Distribution. Kiedyś oznaczał on Polish(ed) Linux Distribution,​ ale zostało to zmienione dawno temu i używanie starego rozwinięcia obecnie jest niepoprawne. ​ PLD jest rekursywnym akronimem (które to akronimy są dosyć popularne w światku Open Source) od PLD Linux Distribution. Kiedyś oznaczał on Polish(ed) Linux Distribution,​ ale zostało to zmienione dawno temu i używanie starego rozwinięcia obecnie jest niepoprawne. ​
- 
- 
- 
-==== Dlaczego istnieją dwa różne projekty PLD? ==== 
-Aż do maja 2003, wszystkie krytyczne decyzje odnośnie rozwoju PLD były podejmowane przez (obecnie już byłego) lidera projektu, Tomasza Kłoczko. Wielu developerów nie zgadzało się z jego decyzjami i po wielokrotnych nieudanych próbach zmiany sytuacji, zdecydowali zaprzestać korzystania z tych części infrastruktury,​ nad którymi Tomasz sprawował bezpośrednią pieczę (w tym z najważniejszego elementu - repozytorium CVS). W ten sposób został pozbawiony możliwości wymuszania decyzji na innych. Tomaszowi zaproponowano pozycję dewelopera w nowych strukturach organizacyjnych (oczywiście bez posiadanej wcześniej władzy), jednak tę propozycję odrzucił i wraz z jednym z pozostałych deweloperów postanowił rozwijać swoją własną wersję PLD, dostępną pod oryginalną domeną (stary serwis można znaleźć pod adresem [[http://​www.pld.org.pl/​|http://​www.pld.org.pl/​]]). ​ 
  
  
Line 32: Line 27:
  
 ==== Jak sprawdzić, z jakiego speca zbudowany został pakiet X? ==== ==== Jak sprawdzić, z jakiego speca zbudowany został pakiet X? ====
-Na początku należy sprawdzić, czy nie ma speca o dokladnie takiej samej nazwie, co dana paczka rpm. Jeśli nie ma, to z poniższej komendy będzie można bez trudu wywnioskować nazwę szukanego speca: ​ 
- 
- 
- 
-<​file>​rpm -q --changelog paczka paczka2 | grep '​$Log'​ 
-# gdy paczki są zainstalowane 
- 
-rpm -q --changelog -p paczka.rpm paczka2.rpm | grep '​$Log'​ 
-# gdy paczki są na dysku 
-</​file>​ 
-Można też użyć bardziej wyrafinowanej komendy (analogicznie do poprzednich przykładów,​ dodanie po opcji "​--changelog"​ przełącznika "​-p"​ i wpisanie pełnych nazw plików, pozwala sprawdzać zawartość niezainstalowanych paczek): ​ 
- 
-<​file>​rpm -q --changelog paczka paczka2 | awk '/​^\$Log:/​ {spec=$2;​gsub(",​v$","",​spec);​print spec}' 
-</​file>​ 
  
 +Polecenie ''​rpm -qi pakiet''​ pokaże różne informacje na temat pakietu, w tym nazwę pliku pakietu źródłowego. Samą nazwę pakietu ​
 +źródłowego można wyświetlić za pomocą polecenia ''​%%rpm -q –queryformat '​%{sourcerpm}\n'​ pakiet%%''​. Podstawowa nazwa pakietu źródłowego (bez numerów wersji i rozszerzenia '​.src.rpm'​) będzie też nazwą repozytorium GIT i pliku .spec z którego pakiet został zbudowany.
  
 ==== Jak sprawdzić, do którego pakietu należy dany plik? ==== ==== Jak sprawdzić, do którego pakietu należy dany plik? ====
Line 64: Line 47:
 Nasza polityka bezpieczeństwa wymaga, aby użytkownik należał do grupy //wheel//, jeśli chce zwiększyć swoje uprawnienia za pomocą ''​su''​ i ''​sudo''​. W ten sposób atakujący musi zgadnąć trzy parametry zamiast jednego (nazwa użykownika,​ hasło i hasło administratora zamiast samego hasła administratora). ​ Nasza polityka bezpieczeństwa wymaga, aby użytkownik należał do grupy //wheel//, jeśli chce zwiększyć swoje uprawnienia za pomocą ''​su''​ i ''​sudo''​. W ten sposób atakujący musi zgadnąć trzy parametry zamiast jednego (nazwa użykownika,​ hasło i hasło administratora zamiast samego hasła administratora). ​
  
-Nie ma też możliwości zdalnego zalogowania się bezpośrednio na konto roota (z tych samych powodów). Dodatkowo root nie może zdalnie używać innych usług (ftp, imap, pop3, smtp) z powodu niedostatecznie ​dobrego ​szyfrowania transmisji. ​+Nie ma też możliwości zdalnego zalogowania się bezpośrednio na konto roota (z tych samych powodów). Dodatkowo root nie może zdalnie używać innych usług (ftp, imap, pop3, smtp) z powodu niedostatecznie ​silnego ​szyfrowania transmisji.  
 + 
 + 
 + 
 +==== Jak sprawdzić opis pakietu w innym języku niż nasz lokalny ? ==== 
 + 
 + 
 +<​file>​LANG="​de_DE"​ rpm -q --qf %{description} paczka1 paczka2 
 +# jeśli paczka1 paczka2 itd. są zainstalowane 
 + 
 +LANG="​de_DE"​ rpm -q --qf %{description} -p paczka1.rpm paczka2.rpm 
 +# jeśli paczka jest na dysku, ale niezainstalowana 
 +</​file>​ 
 +Język może być oczywiście inny np. en_GB
  
  
pl/faq.1122053571.txt.gz · Last modified: 2005-07-22 19:32 by OMAN