User Tools

Site Tools


pl:faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:faq [2005-01-30 18:23]
mmazur Trensjelszyn rpm -qf oraz search -f
pl:faq [2012-10-31 10:59] (current)
glen same as en page
Line 15: Line 15:
 ==== Co oznacza akronim "​PLD"?​ ==== ==== Co oznacza akronim "​PLD"?​ ====
 PLD jest rekursywnym akronimem (które to akronimy są dosyć popularne w światku Open Source) od PLD Linux Distribution. Kiedyś oznaczał on Polish(ed) Linux Distribution,​ ale zostało to zmienione dawno temu i używanie starego rozwinięcia obecnie jest niepoprawne. ​ PLD jest rekursywnym akronimem (które to akronimy są dosyć popularne w światku Open Source) od PLD Linux Distribution. Kiedyś oznaczał on Polish(ed) Linux Distribution,​ ale zostało to zmienione dawno temu i używanie starego rozwinięcia obecnie jest niepoprawne. ​
- 
- 
- 
-==== Dlaczego istnieją dwa różne projekty PLD? ==== 
-Aż do maja 2003, wszystkie krytyczne decyzje odnośnie rozwoju PLD były podejmowane przez (obecnie już byłego) lidera projektu, Tomasza Kłoczko. Wielu developerów nie zgadzało się z jego decyzjami i po wielokrotnych nieudanych próbach zmiany sytuacji, zdecydowali zaprzestać korzystania z tych części infrastruktury,​ nad którymi Tomasz sprawował bezpośrednią pieczę (w tym z najważniejszego elementu - repozytorium CVS). W ten sposób został pozbawiony możliwości wymuszania decyzji na innych. Tomaszowi zaproponowano pozycję dewelopera w nowych strukturach organizacyjnych (oczywiście bez posiadanej wcześniej władzy), jednak tę propozycję odrzucił i wraz z jednym z pozostałych deweloperów postanowił rozwijać swoją własną wersję PLD, dostępną pod oryginalną domeną (stary serwis można znaleźć pod adresem [[http://​www.pld.org.pl/​|http://​www.pld.org.pl/​]]). ​ 
  
  
Line 26: Line 21:
  
  
-==== Jak sprawdzić z jakimi opcjami był kompilowany pakiet X? ====+==== Jak sprawdzićz jakimi opcjami był kompilowany pakiet X? ====
 Należy wejść na [[http://​buildlogs.pld-linux.org/​|http://​buildlogs.pld-linux.org/​]],​ kliknąć w "​Zaawansowane szukanie"​ i w polu "Nazwa pakietu"​ wpisać stosowną nazwę. Następnie zawęzić obszar poszukiwań do danej linii i architektury (np. /ac/i686) i, po kliknięciu w "​Szukaj",​ wybrać wiersz tabelki odpowiadający naszemu pakietowi (w tym przypadku będzie to /​ac/​i686/​OK). Kliknąwszy w wybranym wierszu "​tekst",​ pojawi się raport budowania paczki, gdzie należy znaleźć pierwszą linię zaczynającą się od "​./​configure",​ w której będą widoczne wszystkie opcje przekazane programowi podczas kompilacji. ​ Należy wejść na [[http://​buildlogs.pld-linux.org/​|http://​buildlogs.pld-linux.org/​]],​ kliknąć w "​Zaawansowane szukanie"​ i w polu "Nazwa pakietu"​ wpisać stosowną nazwę. Następnie zawęzić obszar poszukiwań do danej linii i architektury (np. /ac/i686) i, po kliknięciu w "​Szukaj",​ wybrać wiersz tabelki odpowiadający naszemu pakietowi (w tym przypadku będzie to /​ac/​i686/​OK). Kliknąwszy w wybranym wierszu "​tekst",​ pojawi się raport budowania paczki, gdzie należy znaleźć pierwszą linię zaczynającą się od "​./​configure",​ w której będą widoczne wszystkie opcje przekazane programowi podczas kompilacji. ​
  
  
  
-==== Jak sprawdzić z jakiego speca zbudowany został pakiet X? ==== +==== Jak sprawdzićz jakiego speca zbudowany został pakiet X? ====
-Na początku należy sprawdzić, czy nie ma speca o dokladnie takiej samej nazwie, co dana paczka rpm. Jeśli nie ma, to z poniższej komendy będzie można bez trudu wywnioskować nazwę szukanego speca: ​+
  
 +Polecenie ''​rpm -qi pakiet''​ pokaże różne informacje na temat pakietu, w tym nazwę pliku pakietu źródłowego. Samą nazwę pakietu ​
 +źródłowego można wyświetlić za pomocą polecenia ''​%%rpm -q –queryformat '​%{sourcerpm}\n'​ pakiet%%''​. Podstawowa nazwa pakietu źródłowego (bez numerów wersji i rozszerzenia '​.src.rpm'​) będzie też nazwą repozytorium GIT i pliku .spec z którego pakiet został zbudowany.
  
 +==== Jak sprawdzić, do którego pakietu należy dany plik? ====
 +Jeśli pakiet jest zainstalowany,​ należy uruchomić komendę ''​rpm''​ w taki sposób: ​
  
-<​file>​rpm -q --changelog paczka paczka2 | grep '​$Log'​ +<​file>​rpm -qf /​ścieżka/​do/​pliku
-# gdy paczki są zainstalowane +
- +
-rpm -q --changelog -p paczka.rpm paczka2.rpm | grep '​$Log'​ +
-# gdy paczki są na dysku+
 </​file>​ </​file>​
-Można też użyć bardziej wyrafinowanej komendy (analogicznie do poprzednich przykładówdodanie po opcji "​--changelog"​ przełącznika "​-p"​ i wpisanie ​pełnych nazw plikówpozwala sprawdzać zawartość niezainstalowanych paczek)+Należy pamiętać, że, jeśli nie poda się pełnej ścieżki, ''​rpm''​ sprawdzi wszystkie zainstalowane pakiety w poszukiwaniu zawierającego dany plik, a jeśli go nie znajdzie, zwróci pakiet o nazwie identycznej z szukanym plikiem. Dlatego należy zawsze podawać albo pełną ścieżkęalbo ścieżkę względną, w odniesieniu do obecnego katalogu (tzn. "​./​jakiśplik"​)
  
-<​file>​rpm -q --changelog paczka paczka2 | awk '/​^\$Log:/​ {spec=$2;​gsub("​,v$",""​,spec);print spec}'+Jeśli chcesz przeszukać wszystkie pakiety dostępne w dystrybucjiwłączając tektórych nie masz zainstalowanych w systemienależy użyć do tego celu ''​poldka''​. Po wydaniu komendy ''​poldek''​ należy wpisać następujące polecenie:  
 + 
 +<​file>​poldek>​ search -f *nazwapliku
 </​file>​ </​file>​
  
  
-==== Jak sprawdzić do której paczki należy dany plik? ==== +==== Dlaczego nie mogę się zalogować na konto roota przy pomocy su, sudo i ssh? ==== 
-Jeśli paczka jest zainstalowana, należy uruchomić komendę ''​rpm'' ​w taki sposób+Nasza polityka bezpieczeństwa wymagaaby użytkownik ​należał do grupy //wheel//, jeśli chce zwiększyć swoje uprawnienia za pomocą ​''​su'' ​i ''​sudo''​. W ten sposób ​atakujący musi zgadnąć trzy parametry zamiast jednego (nazwa użykownika,​ hasło i hasło administratora zamiast samego hasła administratora). ​
  
-<​file>​rpm -qf /ścieżka/​do/​pliku +Nie ma też możliwości zdalnego zalogowania ​się bezpośrednio na konto roota (z tych samych powodów)Dodatkowo root nie może zdalnie używać innych usług (ftpimappop3, smtpz powodu niedostatecznie silnego szyfrowania transmisji
-</​file>​ +
-Należy pamiętać, że, jeśli nie poda się pełnej ​ścieżki, ''​rpm''​ sprawdzi wszystkie zainstalowane paczki w poszukiwaniu danego plikuDlatego należy zawsze podawać albo pełną ścieżkęalbo ścieżkę względnąw odniesieniu do obecnego katalogu (tzn. "​./​jakiśplik"​). +
  
-Jeśli chcesz przeszukać wszystkie paczki dostępne w dystrybucji,​ włączając te, których nie masz zainstalowanych w systemie, należy użyć do tego celu ''​poldka''​. Po wydaniu komendy ''​poldek''​ należy wpisać następujące polecenie: ​ 
  
-<​file>​poldek> search ​-f *nazwapliku+ 
 +==== Jak sprawdzić opis pakietu w innym języku niż nasz lokalny ? ==== 
 + 
 + 
 +<​file>​LANG="​de_DE"​ rpm -q --qf %{description} paczka1 paczka2 
 +# jeśli paczka1 paczka2 itd. są zainstalowane 
 + 
 +LANG="​de_DE"​ rpm -q --qf %{description} ​-p paczka1.rpm paczka2.rpm 
 +# jeśli paczka jest na dysku, ale niezainstalowana
 </​file>​ </​file>​
 +Język może być oczywiście inny np. en_GB. ​
 +
  
pl/faq.1107105785.txt.gz · Last modified: 2005-01-30 18:23 by mmazur