User Tools

Site Tools


pl:developingpld

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:developingpld [2013-05-15 16:09]
draenog [Publikowanie zmian]
pl:developingpld [2013-10-29 18:24] (current)
draenog [Infrastruktura PLD]
Line 37: Line 37:
  
 ==== Distfiles - źródła w postaci binarnej ==== ==== Distfiles - źródła w postaci binarnej ====
-Distfiles to serwer FTP/HTTP, służący do przechowywania plików binarnych, np. spakowanych źródeł programów. Dokonując zmiany w SPECU, automat pobiera plik, wskazany w polu SourceX pliku spec, następnie umieszcza go na serwerze. Dzięki temu budowane pakiety będą pobierane zawsze z tego serwera. Archiwa ze źródłami,​ których nie obsłuży ten automat - np. źródła pobrane z systemu kontroli wersji, muszą być umieszczane osobiście przez dewelopera przy każdej ich zmianie. Więcej o [[http://​cvs.pld-linux.org/​cgi-bin/​cvsweb/​PLD-doc/​Distfiles-Quick-HowTo|distfiles]]. ​+Distfiles to serwer FTP/HTTP, służący do przechowywania plików binarnych, np. spakowanych źródeł programów. Dokonując zmiany w SPECU, automat pobiera plik, wskazany w polu SourceX pliku spec, następnie umieszcza go na serwerze. Dzięki temu budowane pakiety będą pobierane zawsze z tego serwera. Archiwa ze źródłami,​ których nie obsłuży ten automat - np. źródła pobrane z systemu kontroli wersji, muszą być umieszczane osobiście przez dewelopera przy każdej ich zmianie. Więcej o [[http://​cvs.pld-linux.org/​cgi-bin/​viewvc.cgi/​cvs/​PLD-doc/​Distfiles-Quick-HowTo?​view=markup|distfiles]]. ​
  
  
Line 75: Line 75:
 [[:​DevelopingPLD:​AcRequestsRules| Zasady wysyłania żądań do budowania pakietów PLD 2.0 (Ac) ]].  [[:​DevelopingPLD:​AcRequestsRules| Zasady wysyłania żądań do budowania pakietów PLD 2.0 (Ac) ]]. 
  
-[[http://​ep09.pld-linux.org/​~builderth/​queue.html|Kolejka builderów PLD 3.0 (Th)]].  +[[http://​ep09.pld-linux.org/​~builderth/​queue.html|Kolejka builderów PLD 3.0 (Th)]].
- +
-[[http://​ep09.pld-linux.org/​~builderti/​queue.html|Kolejka builderów PLD Titanium ​]]. +
  
  
pl/developingpld.1368626982.txt.gz · Last modified: 2013-05-15 16:09 by draenog